Libertad biedt een uitnodigende leeromgeving waarin op basis van vrijheid, gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen, leerlingen van 12-18 jaar hun eigen leerweg kunnen gaan, hun Ik kunnen ontdekken, ontwikkelen en bekrachtigen.


Missie en visie
Onze missie is om jongeren een omgeving te bieden waarin zij vanuit eigen behoeften en drijfveren ontdekken en leren. Wij willen de mogelijkheid bieden te ontmoeten, te experimenteren en daardoor persoonlijk en intellectueel te groeien. Wij willen leerlingen leren om zelfstandig te denken.
Volgens onze visie is leren een organisch, natuurlijk gebeuren. Het ontstaat vanuit nieuwsgierigheid. School betekende in de Griekse oudheid ‘vrije ruimte’. In die tijd was het een omgeving waarin door ontmoeting en dialoog zichzelf en de wereld gekend werd. Een omgeving die uitnodigde in contact te treden en te verbinden. Leergebieden waren nog niet gescheiden, de wereld werd als een geheel gezien. Dat ideaal willen wij zoveel mogelijk benaderen. Een vrije ruimte waarin op natuurlijke manier geleerd kan worden, van het leven zelf.

Om het bovenstaande mogelijk te maken hanteren wij de volgende uitgangspunten:

Geen opgelegde maar uitnodigende leeromgeving
We creëren een inspirerende omgeving (d.m.v. de ruimte, de mensen en het leermateriaal) waarin de leerlingen op basis van vrijheid en vanuit hun intrinsieke motivatie hun eigen leerweg kunnen ontdekken en gaan. In deze vrijheid kunnen alle talenten en kwaliteiten als vanuit een innerlijke vulkaan naar buiten komen.

Vrijheid is geen vrijblijvendheid
Stelregel is: Mijn vrijheid eindigt waar die van de ander begint. De leerlingen ervaren dat we in de wereld steeds met anderen te maken hebben die ook vrij willen zijn. Het zou een onveilige situatie worden als iedereen zomaar doet waar hij zin in heeft. Daarom maken we samen afspraken over waarden en normen en stellen we samen de schoolregels op. Het sociocratisch systeem is daarvoor in onze school de leidraad.

Gelijkwaardigheid is geen gelijkheid
Op onze school zijn leerlingen, begeleiders en ouders gelijkwaardig aan elkaar. Iedereen telt mee en heeft een volwaardige stem in het geheel. Ieders wensen, voorkeuren en verlangens wegen even zwaar. Dat betekent echter niet dat we allemaal gelijk zijn. We waarderen en respecteren ieders eigen uniek id zodat in respect en vertrouwen ieder zijn eigen vorm en mening kan behouden.

Respect en vertrouwen
Wij laten ieder in zijn waarde, nemen iedereen serieus en luisteren oprecht naar elkaar. De ideeën over hoe leerlingen zich zouden moeten ontwikkelen en waar ze aan zouden moeten voldoen laten we los zodat ze d.m.v. hun zelfsturend vermogen op hun eigen kracht kunnen gaan vertrouwen. Op onze school hechten we belang aan vertrouwen geven en ontvangen.

Gehoord en gezien worden
Wij scheppen de ruimte voor elke leerling om ‘het uniek zijn’ en daarmee de eigenwaarde, eigenwijsheid en eigen liefde tot volle bloei te laten komen. Er wordt gezorgd voor een veilige omgeving waarin de leerlingen worden gewaardeerd om wie ze zijn.

Verantwoordelijkheid

We zijn verantwoordelijk voor onze keuzes. Om verantwoordelijkheid te kunnen nemen leren leerlingen een mening te vormen en beslissingen te nemen. Door het consentbeginsel in de kringen ontstaat verbinding en saamhorigheid om besluiten gezamenlijk te dragen.

Facebook Pagelike Widget