Functieprofiel schoolcoördinator (minimaal 2 dagen per week)

Libertad Breda is een democratische school en biedt leerlingen een uitnodigende leeromgeving waarin op basis van vrijheid, gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen, leerlingen hun eigen “Ik”  kunnen ontdekken, ontwikkelen en bekrachtigen. Op dit moment hebben we leerlingen van 12 tot 18 jaar

We zijn met spoed op zoek naar een ondernemende en enthousiaste schoolcoördinator voor minimaal 2 dagen per week.

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

 • Geeft richting aan onderwijs en organisatie; onderhoudt o.a. contacten met ouders en relevante instellingen (o.a. DUO, MvO, onderwijsinspectie, scholen) en bewaakt de kwaliteit van het onderwijs in overeenstemming met de principes van democratisch onderwijs.
 • Ziet hij toe op de uitvoering van het onderwijsproces; bewaakt registraties in het leerlingendossier, bespreekt algehele voortgang van kinderen met vakdocenten en ondersteunt vakdocenten.
 • Borgt dat wordt voldaan aan de eisen van de Onderwijsinspectie. Signaleert tijdig eventuele problemen naar de topkring.
 • Voert intakegesprekken, begeleidt het kennismaking- en wenproces van nieuwe kinderen.
 • Is verantwoordelijk voor selectie van docenten die passen bij de uitgangspunten van democratisch onderwijs.
 • Adviseert en beslist mee (in topkring) over zaken die (nog) niet in de schoolkring (kunnen) worden besloten: beleid, begroting, overplaatsing of verwijdering van leerlingen, aanvang en beëindiging van samenwerking met vakdocenten.

Plaats binnen de school

De schoolcoördinator heeft een centrale plaats binnen de school. De schoolcoördinator neemt deel aan het sociocratisch overleg van zowel de schoolkring als de topkring en is hiermee een verbindende schakel tussen leerling en bestuur.

Omdat zoveel mogelijk besluiten binnen de schoolkring worden genomen, door leerlingen, schoolcoördinator en docenten samen, is de coördinator meer begeleider en coach dan traditioneel leidinggevende.

Arbeidsvoorwaarden

 • Libertad is een kleine school die niet wordt bekostigd door de overheid. Ouders dragen zorg voor de totale financiering. De vergoeding ligt daarom op het niveau van een vrijwilligersvergoeding.
 • De ontwikkeling van de leerlingen en het contact met de leerlingen is je grootste beloning.

Dienstverband

 • Het betreft een functie voor minimaal 2 dagen per week, indien je meer dagen beschikbaar bent is dat een pré. Daarbuiten zullen met enige regelmaat studiedagen en vergaderingen plaatsvinden.

We zoeken mensen die:

 • Passie hebben voor democratisch onderwijs en natuurlijk leren
 • Veel meer coach dan traditioneel docent zijn
 • Kinderen kunnen motiveren en stimuleren
 • Goed kunnen samenwerken
 • Initiatiefrijk en ondernemend zijn
 • Kunnen plannen en organiseren
 • Een onderwijsbevoegdheid voor het VO (1e of 2e graads) hebben
 • Beschikbaar voor minimaal 2 schooljaren

Wat krijg je daar voor terug?

 • De kans om de kar te trekken op een unieke school
 • Je dromen realiseren op het gebied van héél ander onderwijs
 • Iets moois realiseren voor de kinderen en de maatschappij
 • Betrokken en actieve ouders die meehelpen om de school uit te bouwen

Op dit moment zit Libertad in een fase van verandering en vooruitgang. Jouw mogelijke aandeel hierin is belangrijk voor ons.

Interesse?

Stuur dan een mailt met je C.V. en motivatie naar linda@libertad-breda.nl

Meer informatie over achtergrond en principes van democratisch onderwijs is te vinden op onze website, www.libertad-breda.nl.

Facebook Pagelike Widget