BEGELEIDER (1 dag per week)

Libertad is een particuliere school waar leerlingen de vrijheid hebben om op een natuurlijke manier, vanuit intrinsieke motivatie te leren. Hierdoor hebben leerlingen de vrijheid om hun eigen leerplan vorm te geven. Hiermee leren zij om verantwoording te nemen voor zichzelf, hun leerweg en hun omgeving. De leerlingen krijgen begeleiding van een enthousiast team vrijwilligers. Het team bestaat uit begeleiders, vakdocenten en overige vrijwilligers. Op dit moment hebben we leerlingen van 12 tot 18 jaar.

We zoeken mensen die:

 • passie hebben voor democratisch onderwijs en natuurlijk leren
 • veel meer coach dan traditioneel docent zijn
 • kinderen kunnen motiveren en stimuleren
 • goed kunnen samenwerken
 • initiatiefrijk en ondernemend zijn
 • kunnen plannen en organiseren
 • een onderwijsbevoegdheid voor het VO (1e of 2e graads) hebben

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

 • Geeft mede richting aan onderwijs en organisatie en bewaakt de kwaliteit van het onderwijs in overeenstemming met zowel de principes van democratisch onderwijs als met de eisen die door de overheid worden gesteld.
 • Verzorgt zelf het onderwijsproces en ondersteunt zo nodig vakdocenten hierin.
 • Verzorgt registraties in leerlingvolgsysteem en bewaakt registraties van vakdocenten betreffende de leerlingen die door de schoolbegeleider worden begeleid.
 • Neemt deel aan de schoolkring en begeleiderskring.
 • Voert samen met de schoolcoördinator intakegesprekken, begeleidt het kennismakings- en wenproces van nieuwe kinderen.
 • Bespreekt op de dag de inzet van vrijwilligers en coacht ze.
 • Is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de school op de dag van inzet.

Plaats binnen de school

 • De schoolbegeleider is onderdeel van het vaste begeleidersteam dat bestaat uit één schoolcoördinator en meerdere schoolbegeleiders.

Arbeidsvoorwaarden

 • De vergoeding bedraagt maximaal €170,- per maand en €1.700,- per jaar bij een inzet van 1 dag per week.

Dienstverband

 • Het betreft een functie voor 1 dag per week.
 • Daarbuiten zullen met enige regelmaat studiedagen, vergaderingen, informatiebijeenkomsten en andere bijeenkomsten plaatsvinden.

Solliciteren kan via mail met C.V. naar linda@libertad-breda.nl.

Facebook Pagelike Widget