LIBERTAD

Missie

De missie van Libertad is om jongeren van 4 tot en met 18 jaar een uitdagende leeromgeving te bieden waarin zij hun eigen behoeften en motivatie mogen ontdekken, om van daaruit te leren. Libertad wil de mogelijkheid bieden om te ontmoeten, te experimenteren en zelfstandig na te denken om daardoor persoonlijk en intellectueel te groeien.

Visie

Iedereen heeft een innerlijke vulkaan in zich. In de vulkaan zitten talenten, motivatie en de drang om te leren. Bij Libertad krijgen leerlingen alle mogelijkheden om die vulkaan tot uitbarsting te laten komen.

Om de vulkaan te laten uitbarsten gaan we bij Libertad uit van het natuurlijk leren, leren vanuit nieuwsgierigheid. De leerling mag dus zelf bepalen wat en hoe er geleerd wordt. Als de leerling zelf verantwoordelijk is voor het leerproces en op sociocratische wijze leert werken op school dan wordt er ook geleerd:

  • Op te komen voor de eigen gedachten
  • Actief bij te dragen aan zaken die belangrijk voor ze zijn
  • Problemen als groep op te lossen
  • De mening van anderen te respecteren
  • Bij te dragen aan een succesvolle gemeenschap.

Doordat de leerling zelf verantwoordelijkheid draagt voor het eigen leerproces, ontwikkelt de leerling goede strategieƫn voor het vinden van creatieve en nieuwe oplossingen voor problemen. De vaardigheden die hierbij ontwikkeld worden kun je de rest van je leven gebruiken en inzetten.

Volgens de visie van Libertad is dit de basis om de vulkaan uit te kunnen laten barsten. Wie weet heeft de leerling straks wel een eigen dierenpension, omdat bij Libertad de mogelijkheid wordt geboden om stage te lopen bij een dierenpension, misschien werkt een leerling straks wel in de IT omdat het bij Libertad mogelijk is zichzelf programmeren aan te leren, of de leerling heeft straks een eigen dierenartspraktijk omdat bij Libertad de mogelijkheid wordt geboden om op eigen tempo het vwo-diploma te halen.

Uitgangspunten

Uitdagende leeromgeving

Bij Libertad creƫren we een uitdagende leeromgeving. Dit doen we door verschillende soorten ruimtes, een diversiteit aan begeleiders, docenten en vrijwilligers en door materialen. Hierdoor kunnen leerlingen op basis van vrijheid en intrinsieke motivatie hun eigen leerweg ontdekken en begaan. In deze vrijheid kunnen alle talenten en kwaliteiten vanuit de innerlijke vulkaan naar buiten komen.

Vrijheid

Bij Libertad is een van de regels: mijn vrijheid eindigt waar die van de ander begint. We leven in een wereld waar we met anderen te maken hebben die ook vrij willen zijn. Om de veiligheid te waarborgen maken we samen afspraken over waarden en normen en stellen we samen de schoolregels op in de schoolkring. Dit gebeurt door middel van sociocratie.

Gelijkwaardigheid

Bij Libertad is iedereen gelijkwaardig aan elkaar en heeft iedereen een volwaardige stem in het geheel. Ieders wensen, voorkeuren en verlangens wegen even zwaar. Daarbij waarderen en respecteren we ieders eigenheid en uniek zijn.

Respect en vertrouwen

Bij Libertad laat we iedereen in zijn waarde, nemen we iedereen serieus en luisteren we oprecht naar elkaar. Door middel van het zelfsturend vermogen van de leerling leren zij om op hun eigen kracht te gaan vertrouwen.

Gehoord en gezien worden

Libertad schept ruimte voor elke leerling om uniek te zijn, zodat de eigenwaarde, eigen wijsheid en eigen liefde tot volle bloei kunnen komen. Libertad zorgt voor een veilige uitdagende leeromgeving waarin de leerlingen gewaardeerd worden om wie ze zijn.

Verantwoordelijkheid

Iedereen is bij Libertad verantwoordelijk voor diens eigen keuzes. Om verantwoordelijkheid te kunnen nemen leren leerlingen bij Libertad een mening te vormen en beslissingen te nemen. Door het consentbeginsel in de kringen ontstaat verbinding en saamhorigheid om besluiten gezamenlijk te dragen en daar de verantwoordelijkheid voor te nemen.

Deze website gebruikt cookies. Wanneer u verdergaat, accepteert u het gebruik van cookies. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Meer info