WAT IS DEMOCRATISCH ONDERWIJS?

In het democratisch onderwijs hebben leerlingen het recht om individueel te beslissen hoe, wanneer, wat, waar en met wie ze leren. Daarnaast zorgt het democratisch onderwijs voor een uitdagende en veilige leeromgeving waarin een basis van gelijkheid en wederzijds respect nagestreefd wordt.

Op een democratische school is er veel ruimte om op geheel eigen wijze te leren, zoals door les van een docent, door zelfstudie, onderzoek via internet, spelletjes spelen, vrijwilligerswerk, projecten, musea bezoeken, reizen en gesprekken voeren met vrienden en de begeleiders etc.

Op een democratische school wordt er gewerkt met schoolvergaderingen die kringen genoemd worden. Op Libertad hebben we op dit moment de volgende kringen:
– Bestuurskring, voor alle wettelijke zaken
– Schoolkring, dagelijkse bestuur van de school
– Teamkring, zorg voor fysieke en sociale veiligheid, een uitdagende leeromgeving en de dagelijkse gang van zaken
– Ouderkring, voor hetgeen er speelt bij de ouders en het organiseren van evenementen
– Topkring, afgevaardigden van de bestuurskring, schoolkring, teamkring, en ouderkring voor het signaleren van zaken, externe contacten, netwerken en zorg voor de eisen van de inspectie
– Infokring, informeren nieuwe leerlingen, ouders en andere belangstellenden over Libertad
– Bemiddelingskring, voor het bemiddelen bij conflicten en het niet nakomen van afspraken
– Plantenkring, verantwoordelijk voor de moestuin en kamerplanten op Libertad

Alle leerlingen en het team zijn bij democratisch onderwijs gelijkwaardig aan elkaar. Leerlingen en begeleiders hebben bijvoorbeeld een gelijke stem bij het maken van nieuwe regels of het bedenken van activiteiten. Dit zorgt ervoor dat leerlingen leren tolerant, open-minded en verantwoordelijk te zijn, ze leren hoe ze hun mening kunnen uiten en hoe ze kunnen luisteren naar de mening van een ander. Bij Libertad werken wij hiervoor met een sociocratisch organisatiemodel.

Deze website gebruikt cookies. Wanneer u verdergaat, accepteert u het gebruik van cookies. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Meer info