Libertad is een school voor leerlingen van 12 tot 18 jaar.


Aannameprocedure
We investeren graag in een goede kennismaking. Het aannameproces van nieuwe leerlingen bestaat uit de volgende stappen:

1. Kennismaken
Vaak zal een informele informatiekring een eerste kennismaking zijn met de school. Bij interesse kan de leerling een dag meemaken op Libertad. Vervolgens zal een intakegesprek worden gepland waarbij de leerling en ouders aanwezig zullen zijn. Tijdens dit intakegesprek wordt de ontwikkeling van het leerling uitgebreid besproken, zowel thuis als op een eventueel vorige school en worden wederzijdse verwachtingen met elkaar doorgenomen. Er wordt verwacht dat ouders en leerling zich hebben ingelezen in democratisch onderwijs.
De kosten van de kennismakingsdag en intake bedragen € 50,00.

2. Wennen
Wij hanteren een eerste wenperiode van 4 dagen, verdeeld over alle weekdagen in een periode van maximaal 2 weken. De sfeer op school en de (sociale en fysieke) veiligheid zijn essentiële voorwaarden voor het natuurlijk leren op Libertad. Wij vinden het dan ook belangrijk dat nieuwe leerlingen op een natuurlijke manier worden opgenomen in de groep. Ieder leerling went op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. De wenperiode wordt daarom altijd in overleg ingevuld. In een ingelaste schoolkring vindt besluitvorming plaats of iedereen consent is om met elkaar verder te gaan. De wenperiode eindigt met een evaluatiegesprek met ouders en leerling.
De kosten voor de 4-daagse wenperiode bedragen € 80,00.

3. Inschrijven
Als ouders, leerling en de schoolkring van Libertad na de wenperiode allemaal voor definitieve aanname kiezen, melden de ouders hun leerling aan via het inschrijfformulier. Hierbij worden de ouders en de leerling ook nadrukkelijk gevraagd de uitgangspunten van Libertad te onderschrijven en een jaarcontract met de school te ondertekenen.

4. Definitieve aanname
Als het inschrijfformulier en contract zijn ondertekend en de eerste betaling is voldaan, is de aanname definitief en wordt de leerling volgens de leerplichtwet ingeschreven op Libertad.

Facebook Pagelike Widget